Volym – Kubik, Memory

5,00 kr

Öva omvandling av enheter som innehåller enheterna mᶟ, dmᶟ, cmᶟ, l, dl, cl och ml.

Detta kräver förkunskaper i omvandling av grundenheterna liter, deciliter, centiliter och milliliter samt omvandling mellan enheterna för volymenheter i kubik.

Man kan med fördel börja med att låta eleverna öva på att para ihop rätt enheter med varandra innan man låter dem spela memory.

Tips öva även med arbetsbladet ”Enhetsomvandling – Volym, Kubik”.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader