Demokrati & elevråd/klassråd

15,00 kr

Bildstöd för arbete med demokrati.
Passar utmärkt om man arbetar med Puls SO böckerna då dessa ämnesrelaterade
begrepp framgår i böckerna.
Även bra att använda vid klass- och elevråd.

Innehåll:
22 begrepp med bildstöd & kort förklaring
22 begrepp med endast bildstöd
(Demokrati, diktatur, rättighet, skyldighet, medborgare, rösta, val,
diskrimineras, överenskommelse, lag, fatta beslut, elevråd, klassråd, åsikt,
ordförande, sekreterare, justerare, protokoll, anonym, majoritet, minoritet,
dagordning)

Antal filer: 2
Filformat: zip
Rekommenderad programvara: 7zip