Berättelsen om Jesus död och uppståndelse

30,00 kr

Berättelsen om Jesus död och uppståndelse. Ett material som kan användas på många olika sätt. Allt material i detta paket finns i två versioner både i svartvitt och i färg. 

Läsförståelse:

* Läs berättelsen om Jesus död och uppståndelse berättad i 12 bildrutor.

* Låt eleverna klippa ut bilderna och textrutorna och limma ihop sin egen berättelse i rätt kronologisk ordning och på så sätt återberätta berättelsen. 

Skriva:

* Skriv egna bildtexter till bildrutorna.  

Antal filer: 6
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader